Our Yeshua (Immanuël)

Een verzameling van onze studies
Home Artikelen Over ons English
Pesach פְסַח - een offer

“Wij heffen de beker van yeshua” (Psalmen 116:13).
“Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.” (1 Korinthe 11:24).
“Deze drinkbeker is het (her)nieuw(d)e verbond in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis” (1 Korinthe 11:25).
Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heer, totdat Hij komt.

Wanneer men aan Pesach denkt, dan denkt men vaak aan de seder maaltijd, wat vooraf gaat aan het zevendaagse Festival der Ongezuurde Broden. De seder maaltijd wordt op 15 Nisan (Aviv, of, Eerste Maand) genuttigd en vaak wordt het Festival ook met Pesach aangeduid. Het Bijbelse Pesach is echter op 14 Nisan en letterlijk genomen kan die niet worden gehouden, omdat de Tempel ontbreekt.

In dit artikel het ontstaan van Pesach en van het Festival der Ongezuurde Broden; hoe dit tot en met Jezus’ tijd werd gevierd en de verwarring omtrent Pesach, seder maaltijd en het laatste avondmaal.

Een seder-schotel met symbolische gerechten, links drie ronde matses en een beker rode wijn, rechts een schoteltje en een boek

Tetragram: Grieks voor "Vier Letters"

"Tetragram" is van een Griekse woord wat "vier letters" betekent. Hiermee worden de Hebreeuwse letters Yud - Hee - Waw - Hee bedoeld, wat De Naam van onze God moet aanduiden.

Ik heb dit korte artikel geschreven n.a.v. een opmerking die ik via internet heb gehoord. De man gaf in zijn preek aan waarom De Naam niet wordt uitgesproken, en die reden begrijp ik eerlijk gezegd niet.

Vier gouden Hebreeuwse letters, zwevend in de lucht

Our Yeshua

Our Yeshua (Immanuël)

Doel van website: Delen van onze verzameling van gedachten, meditaties en studies.

Inslag: Hebreeuws; Messiaans.

Beheerders & schrijvers: Mark-Jan Koster; Jeannette W.A. Koster

Webdesign: Jeannette W.A. Koster

E-mail: info@ouryeshua.com

Social Media: Twitter

Bulletin

Wilt u graag een bulletin met daarin updates en andere nieuws per e-mail ontvangen?
Ja graag. Stuur mij een bulletin

Ontvangt u al een bulletin van ons, maar wilt u dit niet meer?
Nee, dank u. Stuur mij geen bulletin meer

Lees online de laatste bulletin:

Extra: Korte artikel "Waarom geloof jij dat?"